Технологічна схема котельної установки

Вони повинні розташовуватись поблизу ріки, озера або моря для забезпечення мінімальної довжини комунікацій технічного водопостачання й зменшення витрат на спорудження гідротехнічних об’єктів. Очищення димових газів (золоуловлювачі, скрубери). Охорона оточуючого середовища від шкідливих викидів котельних агрегатів. Под воздействием перепада давления мембрана 3 приподнимается, приоткрывая клапан регулятора 1 — газ пошел к потребителю.

Работа водогрейных котлов характеризуется теплопроизводительностью Q — количеством тепла, вырабатываемого в единицу времени, температурой нагрева воды и коэффициентом полезного действия. Робоча (монтажна) теплова схема виконується в ортогональній або аксонометричній проекції з вказівкою відміток розташування трубопроводів, їхнього нахилу, арматури, кріплень, розмірів і ін. При уменьшении давления клапан под действием пружины перекрывает седло, сброс газа прекращается. Всі сучасні котли виконуються з нижнім випуском димових газів.
Мазут на електростанціях використовується не тільки як основне, але й як допоміжне паливо, що застосовується для розпалювання котлів, які працюють на твердому паливі. У залежності від призначення мазуту на КЕС споруджується або основне, або розпалювальне мазутне господарство. Якщо мазут є розпалювальним паливом, то запас передбачається 10-добовим. Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами навичок аналізувати ефективність роботи теплотехнічного обладнання; визначати доцільність використання різних схем виробництва електроенергії в конкретних умовах. IV.1 Лекції Розділ 1. Вступ Тема 1.1 Загальна характеристика енергетики України.

Похожие записи: