Схема автоматизованої форми обліку

схема автоматизованої форми обліку
Тому на великих підприємствах можна скористатись розширеним варіантом журнально- ордерної форми, зокрема, рекомендованої для підприємств агропромислового виробництва з урахуванням галузевих особливостей підприємства. Усі операції з гуртової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями й постачальниками. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Облік комісійної торгівлі Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій із передачі товарів на субкомісію. Журнали-ордери і Головна книга взаємно доповнюють один одного: у журналах-ордерах дається розшифровка кредитового обороту кожного синтетичного рахунка, а у Головній книзі — розшифровка дебетового обороту цього ж рахунку. Форма обліку визначається такими ознаками: кількістю, структурою і зовнішнім виглядом облікових регістрів, послідовністю зв’язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом запису в них, тобто використанням тих чи інших технічних засобів.


При спрощеній формі ведення бухгалтерського обліку підсумок оборотів звіряється з підсумком колонки «Усього» в Журналі облі­ку господарських операцій. 3 — сума залишку на 01.02 по дебету дорівнює сумі залишку по кредиту, тому що це баланс на кінець звітного періоду. Варто звернути увагу, що поширені різні варіанти журнально-ордерної форми обліку. Загальний підсумок за кредитом рахунка в журналі порівнюють з підсумками кореспондуючих за дебетом рахунків. Це забезпечує перевірку правильності облікових записів без складання оборотних відомостей.

Найбільшого розповсюдження набули такі прикладні програми по веденню бухгалтерського обліку: «1 С: Бухгалтерія», «Парус», «Фінанси без проблем», «Фінанси-2», «Турбо-бухгалтер», «Інфо-бухгалтер», «Бухгалтерія малого підприємства» та інші. Для другого примірника особових справ військовослужбовців автобіографія друкується на комп’ютері. 3.6. Усі документи підшиваються за розділами в особову справу. Нуме­рацію меморіальних ордерів щомісячно починають з першого номера. Завдяки цьому досягають взаємної перевірки достовірності записів на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Для цієї мети бухгалтер заповнює стандартний документ, де вказується вид запиту. Крім того, розробники пропонують налагодження своїх систем у відповідності зі специфічними вимогами замовників.

Похожие записи: